Om CCB

 

Coast Center Base (CCB) er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune, vel 20 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Selskapet har vært i drift siden 1973 og har bygget opp betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen som omfatter totalt 650 mål, totalt 1000 lm kaier, noen med svært gode dybdeforhold (50 m) og ingen vektbegrensning, 68.600 m 2 verksteds- og lagerbygg og 20.600 m 2 kontorbygg. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen. Disse er Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn.

 

Vi tilbyr:

  • Service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs
  • Nordsjøbassengets største subseamiljø med egen undervanns testbrønn
  • Havneterminaltjenester til tradisjonell linjefart
  • Vedlikeholdstjenester - IRM - til skip og rigger

 

EierforholdCoast Center Base AS eies av Bernh. Larsen Holding AS ( 50 % )
og NorSea Group AS ( 50 % ).


Sentral beliggenhet

CCB er sentralt lokalisert i Hjeltefjordbassenget ved innseilingen til Bergen. Det er korte avstander til både Stura, Kollsnes og Hanøytangen.

Bergen sentrum, Flesland flyplass og industriområdene Kokstad og Sandsli befinner seg innenfor en kjøretur på 30 til 40 minutter. Nærheten til disse sentra gjør CCB til et naturlig førstevalg for virksomheter innenfor petroleumsrettet industri i Hordaland.

 

Forsyningsbase

CCB har en fleksibel og effektiv flerbruksterminal der kundene tilbys komplette logistikkløsninger. Terminaltilbudet omfatter en velkvalifisert stab innen de forskjellige logistikkdisiplinene, hele 850m dypvannskaier med tilhørende prosjektfasiliteter, og stort terminalområde med ro-ro kai. Vi tilbyr en førsteklasses maskinpark for godshåndtering, samt lagringstilbud både inne og ute. Her er også tilrettelagt med tjenester som skipsklarering, tollklarering og spedisjons- og transporttjenester.

 

Vedlikeholdssenter

De unike havne- og kaiforholdene gjør oss i stand til å ta inn siste generasjon flyterigger. Skip på 220.0000 dwt har anløpt CCBs kaianlegg. Gjennomføring av terminfestede klassinger og reparasjoner inngår i tjenestetilbudet. I samarbeid med vårt leverandørnett er vi i stand til å tilby et raskt og effektivt opphold til konkurransedyktige priser.

 

Subsea- og kompetansesenter

Ågotnesområdet kan i dag skilte med det største subseamiljøet i Nordsjøbassenget. Her har de store produsentene av utstyr og serviceselskapene i bransjen valgt å etablere seg. Høgskolen i Bergen har i samarbeid med de største aktørene innefor subsea, etablert et unikt utdanningstilbud på Ågotnes, og har sammen med Sintef ytterligere styrket miljøet på Ågotnes.

 

Ågotnes industriområde

CCB er lokomotivet i Ågotnes Industriområde. I industriområdet har i alt 300 bedrifter valgt å etablere seg. Ca 60 bedrifter er etablert på basen.

 

Ågotnes Næringspark

Ågotnes Næringspark eies 50/50 av Coast Center Base og Ågotnes Industripark. Selskapets virksomhet er basert på eiendomsutvikling i tilknytning til CCB-basen på Ågotnes. Selskapets hovedkunde er FMC Technologies, som har sitt hovedkontor for ettermarked på området.
 
Totalt eier selskapet i dag et areal på 130 da som er ferdig utviklet. Området består av ca. 19.000 m² med kontor, lager, verksted og testfasiliteter, i tillegg til parkeringsplasser og store utelagringarealer. Selskapet anskaffet i 2014 et nytt ekspansjonsområde på 200 da i tilknytting til eksisterende næringsområde og har startet en reguleringsprosess som forventes å være avsluttet i løpet av 2015.

Kontaktperson: Cristian Valdes Carter, Daglig leder, 56 31 44 31 / mob: 45 66 34 34
Booking mannskapsforlegning: Nils Nilsen: 479 25 499

 


CCB Kollsnes

Coast Center Base har sammen med Naturgassparken etablert selskapet CCB Kollsnes i juni 2010. Selskapet driftes fra CCB, men er lokalisert ved Naturgassparken i Øygarden Kommune. Selskapet skal serve markedet med logistikktjenester og har som hovedformål å satse på fornybar energi, særskilt vindkraft. CCB Kollsnes er eid 50% av CCB og 50% av Naturgassparken.

Kontaktperson: Oscar Eide, Daglig leder, tlf: 56 32 31 78 / mob: 900 49 110

 

CCB Helgelandsbase

Helgelandsbase er lokalisert i Sandnessjøen og er forsyningsbase for felt i Norskehavet. Basen er hovedbase for Norne-feltet. I tillegg betjenes operatørselskaper i forbindelse med annen letevirksomhet mellom N 65 30 and N 68. CCB har en 51 % eierandel i selskapet.

Kontakperson: Jann G. Winsents, Daglig leder, tlf: 75 07 03 30

 

CCB Vardø Barents Base

Vardø Barents Base (VBB) er lokalisert ved Barentshavet og Svartnes havn nær til Vardø I Øst-Finnmark.

VBB har som hovedmål å forsyne olje- og gass sektoren i det østlige Barentshavet både i norsk og russisk sektor.

CCB eier 50% I selskapet. Den resterende prosenten er likelig fordelt på den norske ski- og olympiamesteren Bjørn Dæhlie, og den lokale industriinvestoren, og daglige lederen av VBB, Vivian Lorentzen.

Kontaktperson: Cristian Valdes Carter, Daglig leder, 56 31 44 31 / mob: 45 66 34 34

 

CCB Kirkenesbase

Kirkenesbase AS ble etablert i 2006. Lokaliseringen i Kirkenes er gunstig for operatører og riggselskaper som har sin virksomhet nord-øst i Barentshavet. CCB har en 51 % eierandel i selskapet. Resten eies med like andeler av Barlindhaug og Kimek.

Kontaktperson: Cristian Valdes Carter, Daglig leder, tlf: 56 31 44 31 / mob: 45 66 34 34

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010