Logistikk og havn

CCB er vestlandets logistikk knutepunkt og forsyningsbase for Tampen-området. CCB er en fleksibel og effektiv flerbruksterminal der kundene kan få komplette logistikkløsninger for større eller mindre prosjekter. CCB har høy kompetanse og erfaring innen de forskjellige logistikkdisiplinene som kommer våre kunder til gode.

I Logistikkavdelingen er det totalt 95 fast ansatte. Avdelingens tjenesteområder er Entreprise, Personell utleie, Ulike forsyningsprosjekt nasjonalt & internasjonalt, CCB Varemottak / Toll og generelle transport-og logistikktjenester.
CCB er i tillegg leverandør av tjenester til tradisjonell linjefart og til spesialfartøyer som anløper basen for mobilisering eller demobilisering.

De siste årene har vi sett at vår kompetanse og erfaring innen olje og gassbransjen er overførbar til det hurtigvoksende vindkraftmarkedet. Derfor har vi posisjonert oss på ulike arenaer som en multileverandør for dette markedet. CCB vil i tiden fremover forestå vindkraftprosjekter for aktører i markedet.

Våre tjenesteområder
er blant annet:


Transport og logistikk
Entreprise
Peronellutleie
Prosjekter
Varemottak og toll
Vindkraft

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010