Bunkring

Avdelingen utfører alle bunkringstjenester som skjer fra basen. Vi har leveringsavtale for fuel produkter som MGO, SDM og LNG.

Leverandør av MGO og SDM er Statoil Norge AS. Det leveres fra 3 tanker på henholdsvis 9000, 5000 og 1000 m³. Leveringskapasitet er fra 140 til 200 m³ pr time. Det kan bunkres fra samtlige kaier på CCB, 24 timer i døgnet.

Leverandør av LNG er Gasnor. Det leveres fra egen kai med leveringskapasietet på ca 40 tonn pr time. Anleggets lagertank har kapasitet på 500 m³.

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010