VERDENSLEDENDE SUBSEASENTER

Gjennom Innovasjon Norge har NCE Subsea fått rollen som tilrettelegger av et gigantisk subseamiljø. Selskapet er lokalisert på CCB-basen på Ågotnes og rundt 100 bedrifter og organisasjoner er nå en del av klyngenettverket NCE Subsea.

Ågotnesområdet kan dermed skilte med det mest komplette subseamiljøet i Nordsjøbassenget og fremstår som et verdensledende fagmiljø innenfor subseaområdet. Her har de store produsentene av utstyr og serviceselskapene i bransjen valgt å etablere seg. Høgskolen i Bergen har i samarbeid med de største aktørene innefor subsea, etablert et unikt utdanningstilbud på Ågotnes, og har sammen med Sintef ytterligere styrket miljøet på Ågotnes.

  • Omfattende miljø av produsenter av subsea utstyr
  • Komplett tjenestespekter
  • Skreddersydde fasiliteter for vedlikehold og service
  • Fullskala test brønn ved kaikant
  • Mobilisering og demobilisering av utstyr og verktøyer
  • Kompetansegivende opplæring i regi av Høyskolen i Bergen
  • Ekspertsenter undervannsteknologi (EUT) med status som Nasjonalt Centre of Expertise

 

NCE SUBSEA

NCE Subsea bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Internasjonal forskning har vist at å være del av en næringsklynge med ressurser og aktiviteter som fremmer innovasjon, teknologiutvikling, samarbeid og kompetanse er av stor betydning for aktørene som er involvert.

 

Utvikling gjennom samarbeid

NCE Subsea bidrar til tettere kontakt mellom bedriftene i undervannsindustrien. Over 60 prosent av medlemmene sier at NCE Subsea har bidratt til at man har satt i gang prosjekter og aktiviteter i samarbeid med andre bedrifter.

De arrangerer seminarer og foredrag, og bidrar til en tettere kobling mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bedriftene i klyngen.

 

Fokus på teknologiutvikling

NCE Subsea bidrar til økt innovasjon i subseaklyngen i Hordaland. Ett av virkemidlene er finansiell og faglig støtte til etablering av teknologiutviklings-prosjekter. Prosjekter med medvirkning fra NCE Subsea har mottatt mer enn 470 millioner kroner i prosjektmidler.

 

Åpner for nye markeder

NCE Subsea organiserer en rekke studieturer til internasjonale messer og konferanser. Dette skal gi deltakerne mulighet å bygge nettverk, samtidig som de skaffer seg nyttig kunnskap om internasjonale markeder. I tillegg markedsfører selskapet også Bergensregionen som verdens ledende miljø innen drift, vedlikehold og modifikasjoner av undervannsinstallasjoner.

 

Sikrer kompetanse

For å beholde posisjonen som verdens ledende må man sikre rekruttering til industrien.

NCE Subsea var pådriver for etableringen av en bachelorutdanning innen undervannsteknologi. Utdanningen ble etablert av Høgskolen i Bergen i 2007, i tett samarbeid med regional industri. De har også bidratt til etableringen av masterprogrammene Undervannsteknologi og Innovasjon og entreprenørskap.

 

Se filmene fra NCE Subsea:

Film 1: "The Cluster Effect"

Film 2: "Skal friste utlendinger til Hordaland"

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010