Bulkhåndtering

Avdelingen har personell med opplæring og kompetanse for mottak og levering av bulkleveranser fra tankanlegg til båt. Denne type operasjoner krever høy grad av sikring mot uønsket utslipp til ytre miljø og skader på personell og anlegg. Ved mottak og levering av tørrbulk blir ventluft renset i filtreringsanlegg, og gjenvunnet produkt kan benyttes i ny produksjon.

Vi håndterer produkter som:

  • Barytt
  • Sement og silikablandinger
  • Borevæskekjemikalier som mud og brine
  • Oljeholdig slop fra rigg og båter
  • Vann

 

Tørrbulk leveres hovedsakelig fra kai 31 og 32. Våtbulk kan leveres fra kai 11, 31, og 32.

Vann kan leveres fra samtlige kaier på CCB, kapasitet 70-140 m³ pr time. Vann hentes fra kommunalt godkjent vannverk som har etablert behandlingsanlegg for humus og bakteriekontroll.

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010