Kjemikalier

Avdelingen har lang erfaring med mellomlagring og omtapping av flere typer kjemikalier. Vi disponerer eget innendørs lager for stykkgods, samt tankanlegg for oppbevaring av større mengder flytende kjemikalier. I løpet av 2011 planlegges det etablering av 2 større tankparker for våtbulk, begge sikret med ringmur for utslipp til ytre miljø.

I tilknytning til tankparken for småtanker (20-100 m³), vil det bli etablert egen tappestasjon for omemballering til offshore transporttanker.

Produkter som håndteres:

 • Helifuel
 • Smøroljeprodukter bulk og stykkgods
 • Glykolbaser hydraulikk
 • Slop fra båter og rigg
 • Nitrogen

 

 

 

Avfallsmottak

Helt siden basen ble etablert tidlig på 70-tallet, har vi mottatt avfall fra operatører og leverandører innen offshorevirksomheten. Vi har eget mottaksanlegg, både for næringsavfall og farlig avfall. Vår nærhet og fleksibilitet gir oss store logistikkmessige fordeler.

Vi disponerer et større innendørs lager, godkjent for oppbevaring av stykkgods farlig avfall inntil 200 tonn. Anlegget er sikret mot utslipp til ytre miljø ved evt. brekkasje og søl. I tillegg disponerer vi flere tanker for oppbevaring av flytende kjemikalier.

Typiske tjenester som utføres:

 • Mottak av direkteleveranser
 • Innhenting med ADR-sugebil
 • Registrering og kontroll av deklarasjoner
 • Analysere og klassifisere farlig avfall
 • Omemballering og sortering
 • Mellomlagring
 • Forsendelse til deponi, destruksjon eller energigjenvinning

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010