LRA/NORM

CCB har utført descaling av NORM kontaminert prosessutstyr siden 80-tallet. Det første partiet NORM avfall ble oppsamlet og ivaretatt for langtidsdeponering i 1986. Siden den gang har vi opparbeidet oss en solid erfaring og kunnskap innen identifisering, klassifisering og descalingsteknikk.

Vi har valgt å utføre descaling ved bruk av UHP vannspyling. Dette spesielt mht miljømessige utfordringer både til personell og ytre miljø. Avdelingen har designet og utviklet spesielle produksjonsenheter som brukes ved descaling av ventiler, rør og større overflater.

Våre descalingslokaler er designet for ikke å slippe ut NORM partikler til ytre miljø, eller utsette operatører for innånding av slikt materiale. Våre prosesser er risikovurdert og analysert, slik at vi har god kjennskap til hvilke faremomenter vi til enhver tid må ta hensyn til.

Anlegget har konsesjon fra Statens strålevern for descaling, klassifisering og mellomlagring av NORM avfall. Konsesjon nr. GP05-05.

 

Vi utfører følgende tjenester:

  • Descaling av prosessutstyr som ventiler, platekassetter, spools,
    pumper og separator innmat.
  • Descaling av produksjons tubing
  • Registrering og klassifisering av NORM avfall
  • Omemballering og mellomlagring
  • Klargjøring og pakking for langtidsdeponi
  • Kursing av personell

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010