Avfallsmottak

Helt siden basen ble etablert tidlig på 70-tallet, har vi mottatt avfall fra operatører og leverandører innen offshorevirksomheten. Vi har eget mottaksanlegg, både for næringsavfall og farlig avfall. Vår nærhet og fleksibilitet gir oss store logistikkmessige fordeler.

Vi disponerer et større innendørs lager, godkjent for oppbevaring av stykkgods farlig avfall inntil 200 tonn. Anlegget er sikret mot utslipp til ytre miljø ved evt. brekkasje og søl. I tillegg disponerer vi flere tanker for oppbevaring av flytende kjemikalier.

 

Typiske tjenester som utføres:

  • Mottak av direkteleveranser
  • Innhenting med ADR-sugebil
  • Registrering og kontroll av deklarasjoner
  • Analysere og klassifisere farlig avfall
  • Omemballering og sortering
  • Mellomlagring
  • Forsendelse til deponi, destruksjon eller energigjenvinning

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010