Ågotnes blir ny godshavn

Byrådet har bestemt seg for å flytte godshavnen fra Dokken til Ågotnes.

Etter flere tiår med diskusjoner er spørsmålet om ny lokalisering av den bergenske godshavnen nær en løsning. Fredag legger byrådet frem en sak der de innstiller på at havnen skal flyttes til Ågotnes i det Sotrasambandet står klart. Det betyr at Dokken i overskuelig fremtid blir frigitt til bolig- og næringsformål.

- Det skal ikke gå tiår før dette blir en realitet. Dette kan skje ganske raskt, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Havnekritikk

Han hadde torsdag tatt turen til Ågotnes for å presentere byrådets beslutning sammen med nabokommunen Fjells politiske leder. Der varslet han at når Sotrasambandet er på plass en gang rundt 2023 så skal det settes fullt trykk på å flytte godshavnen på Dokken vestover.

- Ambisjonen er at vi skal være i gang med flyttingen i løpet av denne valgperioden (2015-2019), men det store løftet kommer først når det nye veiprosjektet står klart, sier han.

Byrådets beslutning skjer mot faglige råd. I Jernbaneverkets utredning om etablering av ny godsdestinasjon for havn og jernbane ble Flesland pekt på som et bedre alternativ enn Ågotnes. Også Bergen Omland Havnevesen har falt ned på samme konklusjon.

- Dette er ikke en ideell plassering, sier Ulrik Jørgensen, konstituert havnesjef.

- Hvorfor det?

-  Fra et sjøfartsperspektiv er ikke dette en god løsning. Logistikkaktørene vil sannsynligvis plassere sine terminaler nær en fremtidig jernbaneterminal. Den vil ligge langt unna Ågotnes. Dermed vil vi enten få mye lokal tungtransport mellom havn og jernbaneterminal, eller vi vil se at aktørene velger vekk sjøtransport til fordel for bil. Begge alternativer er uheldige fra et miljøsynspunkt

Billig løsning

Harald Schjelderup peker på prislappen som en viktig årsak til at en har valgt å gå for Ågotnes, samt hensynet til skjærgården på Flesland.

- Det ville kostet flere milliarder å få etablert en godshavn på Flesland. Dette er et langt mer realiserbart prosjekt, sier han.

- Hva tenker du om kritikernes frykt for at havnen ikke vil bli brukt?

- En må se litt fremover. Byen vokser vestover. Jeg er sikker på at dette blir en god løsning, sier Schjelderup, som ikke er redd for at avstandene mellom en ny godsterminal i Hordnesskogen og godshavn på Ågotnes blir for store.

- Dette er løsbart med ringvei vest og nytt sotrasamband.  

Havnebyen Bergen

Tom Georg Indrevik (H), varaordfører i Fjell og medlem av havnestyret, anslår at det vil koste et par hundre millioner kroner å etablere seg på Ågotnes. Det forutsetter imidlertid at en driver havnen i et såkalt offentlig-privat samarbeid med CCB.

- Hadde vi valgt å bygge godshavnen på Flesland, så ville den blitt så dyr at ingen båter hadde hatt råd til å bruke den. Her er inngangsbilletten mye lavere, sier Høyre-politikeren.

Schjelderup presiserer at de også ser for seg at havnen på Mongstad kan brukes til godsformål.

- Hurtigruten og passasjerbåter skal fortsatt gå til sentrum. Bergen skal fortsatt være en havneby, presiserer han. 

Etter det BT forstår vil byrådet fredag også innstille på at den nye godsterminalen for jernbane plasseres i Hordnesskogen.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010