Etablerer olje- og gassklynge i Kirkenes

Petro.no

Hentet fra petro.no

Et hovedformål med å innlede samarbeidet er å bidra til ytterligere verdiskapning og etableringen av flere lokale arbeidsplasser.

Partene:

Henriksen Shipping Service AS, Arctic Dive Sea Service AS, Kirkenes Skipsekspedisjon AS, Norlines AS, Kirkenes Trelast Eiendom AS, Murmansk Ekspressen AS, Coast Center Base AS, Kirkenesbase AS, Kimek AS, Kimek Offshore AS, AS Oscar Sundquist, Kirkenes olje og varme service AS og G Bye Jern og Stållager AS etablerer klyngesamarbeid.

Partene disponerer eiendommer og infrastruktur i Kirkenes havneområde i Sør-Varanger kommune på til sammen 50.000 kvadratmeter bygg og 200.000 kvadratmeter uteareal, og representerer over 200 arbeidsplasser.

Partenes eiendommer har grense mot hverandre og representerer sammen med eiendommene til Sør- Varanger kommune/Kirkenes Havnevesen en sammenhengende og betydelig infrastruktur i form av kontorfasiliteter, verksted, lager, kaifasiliteter og utelagringsarealer.

Partene forplikter seg til å samarbeide om å utrede hvordan eiendommene og fasilitetene i best mulig grad kan gjøres tilgjengelig og utnyttes i forbindelse med eksisterende og fremtidig aktivitet innenfor olje – og gass, maritim og marin virksomhet i Barentshavet.

Alle aktørene har lang erfaring innenfor ulike virksomheter innenfor olje- og gass, maritim og marin virksomhet, herunder særlig:

  • Havnedrift og logistikk
  • Subsea vedlikehold
  • Inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av rigger og boreskip o Tekniske tjenester for olje- og gassindustrien
  • Verfts- og mekaniske tjenester
  • Dykkertjenester
  • Transport
  • Agenttjenester

Partene ønsker å synliggjøre den kompetansen og kapasiteten som finnes i industriklyngen, og har videre et ønske om å bidra til involvering og videreutvikling av lokalt og regionalt næringsliv.

Bidra til ytterligere verdiskapning

Et hovedformål med å innlede samarbeidet er å bidra til ytterligere verdiskapning og etableringen av flere lokale arbeidsplasser.

Partene ser at et samarbeid kan frigjøre betydelige synergier og bidra til leveranse og utvikling av kostnadseffektive løsninger for oljeindustrien, maritim virksomhet og marine næringer.

Dette vil skape et robust service- og basemiljø i Kirkenes, og dermed bidra til at Kirkenes stiller sterkt i konkurranse med andre baselokasjoner i forbindelse med eksisterende og fremtidig aktivitet innenfor olje- og gass, maritim- og marin virksomhet, ifølge klyngen.

– Henriksen Sipping Service inkludert datterselskaper ønsker å bidra sterkt til at alle offshorerelaterte prosjekter kan utføres i Kirkenes fra og med i dag, sier administrerende direktør i Henriksen Shipping, Arve Henriksen.

– Med moderate investeringer og uten vesentlig politiske avklaringer vil denne maritime industriklyngen kunne serve de behov som måtte komme, fra og med i dag. En slik komplett maritim baseløsning vil ikke stå tilbake for noen av alternativene i regionen, og sikrer de oppdrag og arbeidsplasser som kirkenes trenger.

– Vi ser dessuten for oss at flere selskaper vil ønske å slutte seg til klyngen etter hvert, sier han.

Administrerende direktør på Kimek, Greger Mannsverk, er godt fornøyd med at mer enn 10 maritimt orienterte bedrifter i Kirkenes, har bestemt seg for å inngå et samarbeide.

– Denne klyngen vil sørge for at servicenivået og kvaliteten for alle kunder som bruker, eller vil bruke Kirkenes vil bli bedre, sier han.

Samarbeid veien å gå

Administrerende direktør i Kirkenesbase og representant for baseselskapet CCB, Cristian Valdes Carter, er klar på at samarbeid er veien å gå.

– Det finnes mye kapasitet, ekspertise og know-how i denne industriklyngen og sammen vil vi samarbeide for å møte den kommende petroleumsaktiviteten med kostnadseffektive løsninger. Sammen ønsker vi også å tiltrekke oss nye ressurser og kompetanse for å videreutvikle et slagkraftig basemiljø i Kirkenes, sier han.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010