Vindprosjekter på vei til CCB Kollsnes

Irene Lillehammer

Det nyetablerte selskapet CCB Kollsnes har to konkrete vindkraftprosjekter som skyter fart når 2011 starter opp. Sway Turbine AS har fått konsesjon til å sette opp verdens største testmølle, en vindturbin på 10 MW på tomten i Øygarden kommune.

 
I løpet av dette året begynner anleggsarbeidene for å gjøre plass til sammenstillingen og oppsettingen av den gigantiske vindturbinen som kommer til å rage hele 192 meter opp i luften til øverste vingespiss. Komponentene er store og tunge, og det er planlagt løfteutstyr av kraftig kaliber når prosjektet skal gjennomføres. I løpet av 2012 skal den etter planen være ferdig montert og starte sin testperiode, i første omgang med konsesjon i fem år. CCB Kollsnes vil ha ansvar for byggeledelsen av prosjektet, og utarbeider nå en nøye gjennomtenkt generalplan for tomten i sin helhet, slik at stedet kan utnyttes maksimalt med tanke på fremtidige prosjekter innenfor vindkraftmarkedet.


I tillegg skal søsterselskapet Sway AS sette opp en flytermodell av vindmøllen i størrelsesorden 1:6 i sjøen like ved tomten. Denne skal teste flyteegenskaper i tiden fremover. Flytermodellen skal monteres sammen på CCB og de nødvendige logistikktjenestene vil bli betjent her på basen. Flytermodellen vil så bli skipet ut til Kollsnes i løpet av februar neste år. Her skal den ankres opp og bevise sin dyktighet de neste årene. Størrelsen på denne blir 28 meter hvor halvparten vil rage over vannet og halvparten være under vann. Selskapet planlegger også visningsrunder for turbinselskaper og kunder verden over ut til Kollsnes. Dette vil ha en god markedsføringsverdi for CCB Kollsnes og forhåpentligvis stimulere til ytterligere interesse for å satse på stedet.


Daglig leder for CCB Kollsnes, Irene Lillehammer, ser med stor optimse frem mot de nye vindkraftprosjektene og tror på gode ringvirkninger på sikt.- Dette er et marked vi ser frem til å ta del i. Alle utbygginger starter med logistikken. Vi vet av erfaring at det er viktig å være tidlig ute med planlegging, og vi vil derfor utvikle en plan for området med tanke på nødvendig infrastruktur for dette markedet påpeker Lillehammer.- En slik plan vil danne grunnlaget for en spennende modell for vindlogistikk, en modell selskapet kan utnytte i fremtiden, og også bruke andre steder, uavhengig av geografisk ståsted. Vår hovedintensjon er nemlig å betjene markedet med vår logistikkompetanse og vårt personell der det er mest fordelaktig for utbyggerne. Vårt første storprosjekt med Sway Turbine på CCB Kollsnes blir nå å realisere denne modellen i praksis, og forhåpentligvis vil den skape gode ringvirkninger inn i vindkraftmiljøet, sier Irene Lillehammer som inviterer flere selskaper med tilknytning til vindkraftmarkedet til å etablere seg med sin kompetanse på CCB Kollsnes.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010