CCB lanserer ny HMS-kampanje

Irene Lillehammer

 

HMS-kulturarbeidet på Coast Center Base AS (CCB) er under kontinuerlig arbeid. For 2011 har Operasjonsavdelingen lansert en ny HMS-kampanje. En fargerik HMS-kalender med en tilhørende handlingsplan skal aktivere ansatte til økt etterlevelse av viktige HMS-mål. Det er satt et særskilt fokus på 12 månedlige tema.

Intensjonen med kalenderen er å få økt oppmerksomhet rundt det kontinuerlige HMS- arbeidet på  CCB. Alle avdelinger gjennomgår månedens tema på avdelingsmøter, og kalenderen er hengt opp både i inne- og utemiljøene på de mest sentrale områdene på basen. I tillegg kjøres de månedlige temaene som kampanjer på CCB sine presentasjonsskjermer.Initiativtaker til årets kalender-kampanje på CCB er operasjonssjef Michelle Williams. Hun har tro på at kontinuerlig fokus på HMS fra bedriftens side, involvering og aktiv deltakelse i arbeidsmiljøet er den beste medisinen for å oppnå en bedre HMS-kultur.

- Vi møter stadig utfordringer i den daglige driften, og vi har et høyt risikopotensial med våre operasjoner. Vi er derfor avhengige av at alle bidrar med å bygge opp en bedre HMS-kultur, sier Williams.

- Det er bare en måte vi i felleskap kan høyne HMS-kulturen på. Det er ved at hver og en av oss tar en ekstra vurdering hver gang vi kommer opp i situasjoner hvor vi har et valg. Vi skal da ta de kloke og riktige beslutningene og styre risiko. De tolv temaene vi har valgt ut for HMS-kalenderen, skal hjelpe oss på CCB å gjøre akkurat dette, sier Williams til nettredaksjonen.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010