Oppslag om arbeidstidsordninger på CCB

Irene Lillehammer


Saken i media siste dager om uverdige arbeidstidsordninger ifm arbeid på riggen Songa Delta på CCB har satt fokus på et viktig tema som utfordrer både bransje og myndigheter til å ta nærmere i øyesyn hvordan spillereglene skal følges. CCB mener å ha fulgt reglene som er påkrevd i Songa Delta-prosjektet i forhold til underleverandørene. Bedriften, som hovedansvarlig for prosjektet, skal sørge for at brudd på regelverket unngås. CCB har derfor i forkant av prosjektet tatt initiativ til både Arbeidstilsynet og leverandørene for å skape mer bevissthet omkring viktige spilleregler for trygge arbeidsforhold.

 

- I forkant av ethvert arbeidsprosjekt har CCB som fast prosedyre å invitere alle leverandører til informasjonsmøte og gjennomgang av kommende prosjekt. Her blir alle viktige elementer ifm prosjektet gjennomgått, samt krav fra CCB og deres kunder, sier Kurt R. Andreassen, adm. direktør ved CCB.

- For Songa Delta-prosjektet ble dette møtet avhold to uker før riggen ankom.
Samtidig (21. oktober) inviterte CCB også Arbeidstilsynet til basen for en gjennomgang av regelverket med leverandørene. En slik gjennomgang har enda ikke funnet sted, men gjennom innslag på NRK har vi forstått at Arbeidstilsynet vil prioritere dette, sier Andreassen.

26. oktober sendte CCB ut melding til leverandørene i prosjektet hvor det ble informert om "forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett".  Alle leverandører leverte, før prosjektets oppstart, inn dokumentasjon iht kravene om arbeidsplaner/protokoller og godkjenninger fra Arbeidstilsynet .

- Det er vår oppfatning at vi har ivaretatt vårt påseansvar på en forsvarlig måte, og at oppslag i media ikke har fått frem hva vi faktisk har gjort i forkant. Det er viktig for oss å påpeke at medias vinkling ikke har vært balansert nok, slik vi vurderer det, avslutter Kurt R. Andreassen.Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010