Atlantic Offshore fornyer flåten

Irene Lillehammer


I samme øyeblikk som Sartor Offshore skifter navn til Atlantic Offshore presenterer de sitt nye fartøy, Ocean Alden, et FVE (Field Support Vessel) fartøy som skal operere for Gas de France Suez (GdFS) på Gjøafeltet rett vest for Florø de neste ni årene. Prosjektleder Stein Hauger i Sartor Offshore sier til Basenytt at investeringen er i tråd med selskapets langsiktige strategi.

Selskapet har til sammen 550 ansatte, men selve administrasjonen sitter på Ågotnes på basen til CCB. Sammen med datterselskapet i Aberdeen har selskapet hånd om 22 fartøyer. Nå vil imidlertid selskapet gå inn i en total fornyelsesprosess, og Stein Hauger har klare meninger om hvorfor dette er nødvendig.

-Vi skal fornye hele flåten vår og dette er første skritt i denne retningen, sier Hauger. Det er store forbedringer med dette fartøyet sammenlignet med de eldre. For det første tilfredstiller det klassekrav i forhold til miljø. For det andre er forholdene om bord oppgradert og dermed langt mer attraktive for besetningen. Ikke minst vil vi jo få bedre betalt for jobbene siden fartøyet er av ypperste klasse i markedet, sier Stein Hauger.

Hovedoppgavene til Supplyfartøyet vil være Stand by/Rescue med kapasitet til å håndtere opp til 200 overlevende. Fartøyet har et brannberedskap kalt FIFI (Fire Fighting) anlegg om bord. Det kan også operere ROV (Remote Operated Vehicle) tilsvarende NORSOK standard kl 2, har NOFO kapasitet med oljelense, skimmer og tank lagerkapasitet. I tillegg har det moderene fartøyet slepewinch med opptil 100t slepekraft.


Tekniske spesifikasjoner om fartøyet:

Lengde 66,6 m
Bredde 18m
Dypgående  drøye 6 m avhenging av last tilstand.
 
Klargjort for opp til 19 besetningsmedlemmer.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010