NorSea Group fortsetter i Skottland

Irene Lillehammer

En banebrytende avtale er i havn. Hugh Simpson, til venstre, og Knut Magne Johannessen tar hverandre i hånden i Scrabster havn. Foto: NorSea Group AS

(Stavanger/Scrabster 20. mai 2013) NorSea Group følger opp forrige måneds kunngjøring om at selskapet skal utvikle en forsyningsbase i Scrabster havn, ved å gå inn i sitt første strategiske partnerskap med det lokale logistikkselskapet Hugh Simpson (Contractors) Ltd.


NorSea Group og den veletablerte lokale familiebedriften skal samarbeide om å utvikle virksomheten for å dekke kommende behov i energibransjen i Skottland.
For NorSea Group er partnerskapet med Simpson et betydelig skritt framover i planene for Scrabster-basen.

- Dette er ideelt for oss, sier Knut Magne Johannessen, direktør for internasjonale operasjoner og prosjektoperasjoner i NorSea Group.

- Vi er opptatt av at utviklingen i Scrabster skal komme lokalsamfunnet til gode. Vi er derfor glade for at vi har fått anledning til å inngå denne avtalen med et så veletablert og høyt respektert lokalt selskap som har lokalkunnskapen og ekspertisen som skal til for å bringe planene for forsyningsbasen framover.

Selskapet, som ble etablert i 1964, leverer et komplett utvalg av logistikktjenester til maritim virksomhet og offshorebransjen. Det har to søsterselskaper som leverer drivstoff, olje og befraktningstjenester i området.

- Tjenestene som Simpson allerede leverer, sammenfaller godt med kravene til en komplett forsyningsbase, men det er mange flere fordeler. For eksempel har selskapet vært dypt involvert i vindparker i Caithness og også på Orknøyene og i Aberdeen, og vi ser på veksten innen fornybar energi som et nøkkelelement i Storbritannias kommende energimiks. Særlig viktig for oss var selskapets utmerkede statistikk på sikkerhetsområdet, siden NorSea Group ser på høy HMS-standard som helt avgjørende, sier Johannessen.

Forsyningsbasen i Scrabster er NorSea Groups første i Skottland og vil bli drevet som en komplett forsyningsbase for olje- og gass-, avviklings- og fornybarbransjen. At den er Skottlands nordligste fastlandshavn, betyr at den vil gi spesielt store økonomiske fordeler for operatører på felt i nordlige Nordsjøen og vest for Shetland, ved at transporttiden til nærmeste fastlandshavn reduseres, og ved at basen gir kort omlastingstid.

- Det vil de kommende årene bli betydelig aktivitet i de dype farvannene utenfor Shetland, og Scrabster er perfekt plassert for å betjene fartøyene som kommer til å operere i området og på eksisterende felt i den nordlige delen av den britiske kontinentalsokkelen, sier Hugh Simpson, daglig leder i Hugh Simpson. ? Som Storbritannias nordligste fastlandshavn kan vi levere alle tjenester de trenger i nærområdet, og vi har gode forbindelser luftveien, over havet og med jernbane til andre deler av landet.

- Simpson leverer allerede et bredt spekter av logistikktjenester for å støtte disse operasjonene, men avtalen vår med NorSea Group betyr at vi kan dra nytte av deres ekspertise. Med nesten 50 års erfaring med å etablere baser langs hele norskekysten er de ledende på sitt felt, og denne ekspertisen vil nå kunne hjelpe Simpson med å vokse videre.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010